maandag 17 februari 2014

WE 300 - Leuteren


Op een donkere donderdagavond in een bruine kroeg in het oude stadscentrum, speelde zich het volgende af.
“Neen, ik ik heb niet te v veel pintjes gedr gedroken. HIPS. “ Hij stak zijn rechterduim in de lucht ten teken dat hij zich nog goed voelde en postuleerde zich op een barkruk.
“Yeah, right”, dacht de cafébaas. “Daarom dat je hier de hele tijd onzin zit te verkopen.” Toch schonk hij de andere man nog een glas bier uit.
“Geef er m mij nog één!” hikte de zatlap. Hij wankelde gevaarlijk op en met zijn kruk.
“Mijn ma madam he heeft me me in de steek ge gelaten… I ik weet echt ni niet waa waarom!” huilde de zatte man ineengedoken achter zijn glas.
“Ik zou het ook niet weten”, dacht de cafébaas. “Is een groot raadsel voor me.” Hij droogde op zijn doodste gemak een nieuwe reeks glazen af.
“En en dat nu jui juist op het mo moment da dat ik ha haar ten ten huwelijk wou vr vragen!” schreide de dronken man.
“Ach ja. Hij wou haar juist ten huwelijk vragen… Met een ring uit de kauwgomballenautomaat ofzo?” dacht de caféuitbater meewarig. Hij schudde zijn hoofd en glimlachte bij zoveel zatte leugens.
“K kijk eens wa wat een sch schone ring!” zei de drinker. Hij haalde een zwart fluwelen doosje uit zijn broekzak.
“Mmmm… Dat ziet er toch niet slecht uit…” dacht de cafébaas.
Het doosje werd geopend en daar stonden ze. Ze dachten een witgouden ring te zien liggen met vijf diamanten op. “Zo zoveel als de jaren da dat we sa samen waren”, lalde de dronkaard.
Maar neen.
Daar stonden ze allebei. Met hun mond vol tanden naar een leeg doosje te kijken. Alleen het rood kussentje was nog te zien.
“De trut!” riep hij opnieuw bloednuchter.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
300 WE is een schrijfopdracht van Plato. Schrijf een verhaal van 300 woorden waarin een bepaald woord - ditmaal leuteren - niet voorkomt.
Meer bijzondere, mooie en ontroerende verhalen vind je op:
http://platoonline.wordpress.com 

maandag 3 februari 2014

The One With the Februari Photo Challenge


Zij is er weer met een nieuwe uitdaging. Hierboven zien jullie wat er verwacht wordt. Hopelijk slaag ik er nu wel in om ze te volbrengen. Die van september is lichtelijk in de mist gegaan...

Ik zal er tijd voor moeten maken, maar elke dag een foto maken is nu niet zoveel werk, he.

Liefs,
Me die er werk van gaat maken.